Privacyverklaring

De Kast Van Pia gebruikt de persoonsgegevens van je inschrijving voor de nieuwsbrief, namelijk je naam en e-mailadres, enkel voor het versturen van de Nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief versturen we op regelmatige basis en bevat het laatste nieuws op vlak van actviteiten die de Kast van Pia organiseert.

We sturen je alleen nieuwsbrieven als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven en we bewaren je gegevens enkel zolang deze toestemming geldt. Je kan je toestemming altijd intrekken door je uit te schrijven via de nieuwsbrief zelf. 

Voor het verzenden van de nieuwsbrief maken we gebruik van een externe dienstverlener, die in elk geval verplicht wordt om jouw persoonsgegevens te behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Namelijk de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, inclusief wijzigingen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij geven deze externe dienstverlener in geen geval de toestemming om jouw persoonsgegevens te gebruiken of bekend te maken tenzij dit strikt noodzakelijk is om de diensten onder ons toezicht te verrichten, of om in overeenstemming te zijn met toepasselijke wetgeving.

Gegevens bekijken, wijzigen of schrappen

Je gegevens blijven van jou. Wil je weten welke persoonsgegevens we precies van je hebben? Vraag dan gerust een overzicht bij ons op. Je hebt ook altijd het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van je persoonsgegevens: je kan altijd je toestemming intrekken. Je mag ons ook vragen om de persoonsgegevens die wij van je hebben:

  • aan te passen
  • te wissen
  • over te dragen aan een andere entiteit

Stuur je verzoek naar dekastvanpia@telenet.be en dan maken wij het voor je in orde.

Ben je niet tevreden met het antwoord? Dan mag je altijd een contactformulier in vullen en de redenen aangeven waarom je niet tevreden bent.   Ben je nog steeds niet tevreden? Weet dan dat je het recht hebt om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. In België is dit de Privacycommissie (CBPL) (vanaf 25 mei 2018: Gegevensbeschermingsautoriteit).

Wetgeving bescherming van persoonsgegevens

De Kast van Pia verbindt zich ertoe de toepasselijke wetgeving tot bescherming van persoonsgegevens nauwgezet na te leven. Deze wetgeving en bijkomende informatie is beschikbaar op de website van de Privacycommissie.

Verwerkingsverantwoordelijke: De Kast van Pia